Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη2018-08-07T12:39:03+00:00

Οι Σύμβουλοι Cambridge Weight Plan , εκπαιδεύονται από εμάς γιατί η κατάρτιση και η ανάπτυξή τους είναι ζωτικής σημασίας για εμάς.

Όλοι οι υποψήφιοι Σύμβουλοι πρέπει να έχουν προσωπική εμπειρία από τη χρήση των προϊόντων του Cambridge Weight Plan. Ο Σύμβουλος που σας έχει συστήσει μπορεί να σας παρέχει κάποια αρχική κατάρτιση.

Έχουν ενισχυθεί πρόσφατα , τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης. Όλοι οι υποψήφιοι Σύμβουλοι, συμμετέχουν σε ένα αυστηρό πρόγραμμα κατάρτισης και μια ενισχυμένη διαδικασία διαπίστευσης. Η νέα αυτή διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, περιλαμβάνει συμμετοχή σε ένα-δύο μαθήματα κατάρτισης που οργανώνονται από το Cambridge Weight Plan και τη συμπλήρωση της σειράς των ενοτήτων ανάπτυξης.

Αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι Σύμβουλοι έχουν βαθιά γνώση των προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών της εταιρείας από την πρώτη μέρα.

Για να ζητήσει ο Σύμβουλος Cambridge Weight Plan να γίνετε Σύμβουλος, παρακαλείσθε να ζητήσετε από τον Σύμβουλος σας να υποβάλει μία αίτηση.

Μόλις γίνετε διαπιστευμένος Σύμβουλος θα είστε σε θέση να ανταποκριθείτε και σε άλλες καταρτίσεις / σεμινάρια / κοινωνικές εκδηλώσεις, και θα είστε επιλέξιμοι για να αρχίσετε ενισχυμένο πρόγραμμα ανάπτυξης.

Τι θα μάθετε

Το Cambridge Weight Plan έχει δημιουργήσει μια σειρά από ενότητες κατάρτισης , που προορίζονται για τους νέους Σύμβουλους για να ολοκληρώνεται στο σπίτι.